Trainingen

Seizoen 2023

Het skeelerseizoen 2023 is van 27 maart tot eind september.
De trainingsuren worden globaal ingedeeld op basis van het geboortejaar. Uiteraard wordt er in de eerste trainingen ook gekeken naar het niveau van alle rijders en mogelijk wordt er hier en daar nog geschoven van en naar groepen hoger of lager.

Er wordt getraind op maandag- en donderdagavond.

Uur 1 17:45 – 18:45 Geboortejaren 2019 t/m 2013
Uur 2 18:45 – 19:55 Geboortejaren 2012 t/m 2009
Uur 3 19:40 – 21:00 Geboren in 2010 of eerder
Uur 3 (buitenbaan) 19:30 – 21:00 Geboren in 2010 of eerder

Let op:

Als je al op een ander uur traint dan bovenstaande indeling, dan houdt dat niet in dat je weer terug wordt gezet. Verder kan het zijn dat er op basis van niveauverschillen tóch individueel enkele verschuivingen plaats moeten vinden. Hierover kan dan altijd gesproken worden. Mocht je vragen hebben over de indeling of over wat het voor jou betekent, dan kun je die stellen aan je trainer op de training, of via whatsapp.

Regen??

Voor de jeugd geldt dat er altijd getraind wordt!! Als het regent zal er getraind worden op skeelers, sportschoenen of er wordt een theorieles in de kantine gegeven!

Woensdagavond trainingen

Voor jeugdleden die meedoen aan regionale of landelijke wedstrijd competities is het mogelijk om in overleg met de trainers deel te nemen aan een extra training op woensdagavond. Meer informatie over trainingstijden en bijkomende kosten is te verkrijgen via de trainers.

Visie op trainingen

De hoofdactiviteit van Skeelervereniging IDS is het verzorgen van trainingen aan iedere leeftijdsgroep en ieder niveau. Plezier en gezelligheid vormen een belangrijk onderdeel. Die twee elementen zorgen ervoor dat de leden steeds weer zin hebben om te komen trainen! Skeelervereniging IDS heeft een visie op het ontwikkelen van talent. Voor de jongste jeugd (tot zo’n 9 jaar) ligt de nadruk op het ontwikkelen van balans, beweeglijkheid en coördinatievermogen door vooral veel spelvormen op de skeelers te doen. Voor de volgende leeftijdscategorieën (tot zo’n 12 jaar) vindt er een verschuiving plaats naar het trainen van techniek. De oudste jeugdgroepen trainen specifiek op techniek en snelheid, aangevuld met training op wedstrijdsituaties, -vaardigheden en –tactiek. Bij de senioren kan het accent op zowel sportief/recreatief bezig zijn liggen, als wel wedstrijd gericht zijn.

Skeelervereniging IDS werkt elk seizoen met een trainingsplan. Dit wordt gemaakt door de hoofdtrainer in overleg met de andere jeugdtrainers.

In dit trainingsjaarplan staat voor elke training beschreven wat het onderwerp van die training is, zowel technisch als fysiek. De specifieke invulling van de training wordt aan de trainer overgelaten, zodat de trainer zijn eigen inbreng/ aanpak kan hanteren en de training ook kan afstemmen op de groep. Er wordt een weekschema gehanteerd, waarbij ook rekening gehouden wordt met de wedstrijden die op het programma staan.

Kledingsponsors

previous next

Meer informatie over skeeleren? info@skeelerverenigingids.nl

Contact

Skeelervereniging IDS
Sportloane 4a
9271 VA De Westereen

info@skeelerverenigingids.nl

Gerealiseerd door Nextstep Design, Kollum