Lid worden

Graag willen we kort voor u schetsen welke lidmaatschapvormen er zijn en wat de kosten daarvan zijn. U kunt natuurlijk ook direct het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina invullen. Mocht u na het lezen van de informatie op de website nog vragen hebben over het lid worden, mail dan uw vraag naar ids.ledenbeheer@gmail.com.

Jeugdlid of seniorlid

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdleden (jonger dan 17 jaar) en seniorleden (17 jaar en ouder). De leeftijd per 1 januari is daarvoor bepalend. Een jeugdlidmaatschap wordt automatisch omgezet in een seniorlidmaatschap bij het bereiken van de leeftijd van 17 jaar en gaat het daaropvolgende jaar in.

Proeflidmaatschap

Neem een proeflidmaatschap voor 5 trainingen! Besluit u daarna lid te worden, dan worden de kosten voor het proeflidmaatschap in mindering gebracht op de kosten van een reguliere lidmaatschap. De 5 trainingen van het proeflidmaatschap kunnen gebruikt worden binnen 3 weken na aanmelding. Na deze periode zal er gekozen moeten worden voor een volledig lidmaatschap.

Skeelers lenen of huren

Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om skeelers te lenen voor een proefperiode. Kom je het hele seizoen skeeleren dan kun je gebruik maken van huurskeelers van de vereniging, mits de juiste maat op voorraad is. De kosten hiervoor zijn 50 euro per seizoen.

Wilt u IDS ondersteunen maar niet skeeleren?

Word donateur!

Kosten (2024)

A. Jeugdlidmaatschap 1 x trainen p.w. €50,00*
B. Seniorlidmaatschap 1 x trainen p.w. €60,00*
C. Jeugdlidmaatschap 2 x trainen p.w. €80,00*
D. Seniorlidmaatschap 2 x trainen p.w. €100,00*
E. Donateur   €19,50*
F. Proeflidmaatschap jeugd 5 x trainen (binnen 3 weken**) €12,50*
G. Proeflidmaatschap senior 5 x trainen (binnen 3 weken**) €15,00*

* De kosten voor een lidmaatschap zijn per jaar
** De 5 trainingen van het proeflidmaatschap kunnen gebruikt worden binnen 3 weken na aanmelding. Na deze periode zal er gekozen moeten worden voor een volledig lidmaatschap.
– De betaling gaat per automatische incasso, deze worden in mei gedaan.
– Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks automatisch verlengd.

– In 2023 is er een contributie-verhoging van 5 euro per lidmaatschap doorgevoerd. De prijzen van de lidmaatschappen zijn na de ALV waarin dit besloten is aangepast op de website.

KNSB

Skeelervereniging IDS is aangesloten bij de KNSB, elk lid van de vereniging is daarmee ook automatisch aangemeld bij de KNSB. De contributie bij de KNSB zit bij de kosten van een lidmaatschap bij IDS in berekend. Dit is in 2024 voor leden t/m 18 jaar €11,12 en voor leden vanaf 18 jaar €15,57.

Opzeggen van het lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap moet SCHRIFTELIJK of per e-mail (ids.ledenbeheer@gmail.com) gebeuren voor 31 december bij de ledenadministratie/secretaris.

Belangrijk! Het lidmaatschap zal automatisch worden verlengd. Indien u na 31 december uw lidmaatschap opzegt, dan ben u in het daarop volgende seizoen het volledige bedrag aan contributie verschuldigd.

Kinderen t/m 12 jaar die hun lidmaatschap voor 1 juli opzeggen zijn 40 euro aan contributie verschuldigd.

Aanmeldformulier

Lidmaatschap

 Ik verleen Skeelervereniging IDS machtiging het contributiebedrag van mijn rekening af te schrijven
 Ik accepteer de voorwaarden die Skeelervereniging IDS aan het lidmaatschap stelt *
 Met het invullen van onderstaand aanmeldformulier ga ik akkoord dat mijn gegevens worden verzameld en gebruikt voor datgeen in de privacy policy staat beschreven

Kledingsponsors

previous next

Meer informatie over skeeleren? info@skeelerverenigingids.nl

Contact

Skeelervereniging IDS
Sportloane 4a
9271 VA De Westereen

info@skeelerverenigingids.nl

Gerealiseerd door Nextstep Design, Kollum