Lid worden

Lid worden van Skeelervereniging IDS?

Graag willen we kort voor u schetsen welke lidmaatschapvormen er zijn en wat de kosten daarvan zijn. U kunt natuurlijk ook direct het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina invullen. Mocht u na het lezen van de informatie op de website nog vragen hebben over het lid worden, mail dan uw vraag naar ids.ledenbeheer@gmail.com.

Lidmaatschapvormen

Jeugdlid of seniorlid?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdleden (jonger dan 17 jaar) en seniorleden (17 jaar en ouder). De leeftijd per 1 januari is daarvoor bepalend. Een jeugdlidmaatschap wordt automatisch omgezet in een seniorlidmaatschap bij het bereiken van de leeftijd van 17 jaar en gaat het daaropvolgende jaar in.

Eerst even proberen?

Neem een proeflidmaatschap voor 5 trainingen! Besluit u daarna lid te worden, dan worden de kosten voor het proeflidmaatschap in mindering gebracht op de kosten van een reguliere lidmaatschap.

Sportief gezin?

Het gezinslidmaatschap is vanaf seizoen 2019 komen te vervallen.

Geen skeelers?

Leen deze de eerste paar trainingen gratis van de vereniging. Wil je blijven skeeleren, dan kun je ook gebruik maken van huurskeelers van de vereniging. De kosten hiervoor zijn 50 euro per seizoen.

Wilt u IDS ondersteunen maar niet skeeleren?

Word Donateur!

Kosten? (2019)

A. Jeugdlidmaatschap 1 x trainen p.w. €45,00*
B. Seniorlidmaatschap 1 x trainen p.w. €55,00*
C. Jeugdlidmaatschap 2 x trainen p.w. €75,00*
D. Seniorlidmaatschap 2 x trainen p.w. €95,00*
E. Gezinslidmaatschap -Jeugd- 2 x trainen p.w. Vervallen
F. Gezinslidmaatschap-Senior- 2 x trainen p.w. Vervallen
G. Donateur   €19,50*
I. Proeflidmaatschap jeugd 5 x trainen €12,50*
J. Proeflidmaatschap senior 5 x trainen €15,00*

* De kosten voor een lidmaatschap zijn per jaar.
De betaling gaat per automatische incasso, deze worden in mei gedaan.
Zonder opzegging wordt het lidmaatschap jaarlijks automatisch verlengd.

Opzeggen van het lidmaatschap?

Het opzeggen van het lidmaatschap moet SCHRIFTELIJK of per e-mail (ids.ledenbeheer@gmail.com) gebeuren voor 31 december bij de ledenadministratie/secretaris (Skeelervereniging IDS, Postbus 64, 9270 AB  De Westereen).

Belangrijk! Het lidmaatschap zal automatisch worden verlengd. Indien u na 31 december uw lidmaatschap opzegt, dan ben u in het daarop volgende seizoen het volledige bedrag aan contributie verschuldigd.

Kinderen t/m 12 jaar die hun lidmaatschap voor 1 juli opzeggen zijn 40 euro aan contributie verschuldigd.

Met het invullen van onderstaand aanmeldformulier gaat u akkoord dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt voor datgeen in de privacy policy op onze website staat beschreven.

Aanmeldformulier

Lidmaatschap

 Ik verleen Skeelervereniging IDS machtiging het contributiebedrag van mijn rekening af te schrijven *
 Ik accepteer de voorwaarden die Skeelervereniging IDS aan het lidmaatschap stelt *

Kledingsponsors

previous next

Meer informatie over skeeleren? info@skeelerverenigingids.nl

Contact

Skeelervereniging IDS
Badhûswei 1A
9271 VA De Westereen

info@skeelerverenigingids.nl

Gerealiseerd door Nextstep Design, Kollum