Bestuur

Voorzitter ids.voorzitter@gmail.com
Penningmeester ids.penningmeester@gmail.com
Secretaris ids.secretaris@gmail.com
Ledenadministratie ids.ledenbeheer@gmail.com
Algemeen bestuurslid /
wedstrijdcommissie
ids.bestuur@gmail.com
Algemeen bestuurslid /
technische commissie
ids.bestuur@gmail.com
Algemeen bestuurslid /
sponsorcommissie
ids.bestuur@gmail.com
Algemeen bestuurslid ids.bestuur@gmail.com

COMMISSIES

Technische commissie (TC)
ids.technischecommissie@gmail.com

Kledingcommissie
ids.clubkleding@gmail.com

Sponsorcommissie
ids.sponsorcommisie@gmail.com

Wedstrijdcommissie jeugd / jeugdploegleiders

Website
ids.webredactie@gmail.com

Kledingsponsors

previous next

Meer informatie over skeeleren? info@skeelerverenigingids.nl

Contact

Skeelervereniging IDS
Sportloane 4a
9271 VA De Westereen

info@skeelerverenigingids.nl

Gerealiseerd door Nextstep Design, Kollum