Bestuur

Voorzitter Durk Vriesinga ids.voorzitter@gmail.com
0511-443652
Penningmeester Siemie de Jong ids.penningmeester@gmail.com
Secretaris Peter Wagenaar ids.secretaris@gmail.com
Ledenadministratie Margriet Nauta ids.ledenbeheer@gmail.com
Algemeen bestuurslid Gooitsen Douma ids.bestuur@gmail.com
Algemeen bestuurslid Lucas Halbesma ids.bestuur@gmail.com
Algemeen bestuurslid Rudmer Marinus ids.bestuur@gmail.com
Algemeen bestuurslid Sytze van der Wal ids.bestuur@gmail.com

COMMISSIES

Technische commissie (TC)
E-mail adres: ids.technischecommissie@gmail.com

Tsjerk Oosterhof                   0511-402080
Johannes Veenstra               0511-472473

Kledingcommissie
Mattie en Margriet Nauta      bmnauta@gmail.com         0511-444858

Sponsorcommissie
Tsjip Hoekstra                          t.hoekstra01@hetnet.nl     0511-444975
Sytze van der Wal                    s.vanderwal01@knid.nl     0511-446212

Wedstrijdcommissie jeugd / jeugdploegleiders
Johannes Veenstra (zie TC)

Webredactie
E-mail adres: ids.webredactie@gmail.com
Margriet Nauta

Kledingsponsors

previous next

Meer informatie over skeeleren? info@skeelerverenigingids.nl

Contact

Skeelervereniging IDS
Badhûswei 1A
9271 VA De Westereen

info@skeelerverenigingids.nl

Gerealiseerd door Nextstep Design, Kollum