Bestuur

Voorzitter Durk Vriesinga ids.voorzitter@gmail.com
0511-443652
Penningmeester Allet Gommers ids.penningmeester@gmail.com
Secretaris Sandra de Boer ids.secretaris@gmail.com
Ledenadministratie Margriet Nauta ids.ledenbeheer@gmail.com
 Algemeen bestuurslid /
wedstrijdcommissie
Peter Wagenaar ids.bestuur@gmail.com
Algemeen bestuurslid /
technische commissie
Tsjerk Oosterhof ids.bestuur@gmail.com
Algemeen bestuurslid /
sponsorcommissie
Edwin van der Veen ids.bestuur@gmail.com
Algemeen bestuurslid Gooitsen Douma ids.bestuur@gmail.com

COMMISSIES

Technische commissie (TC)
E-mail adres: ids.technischecommissie@gmail.com

Tsjerk Oosterhof                   0511-402080
Johannes Veenstra               0511-472473

Kledingcommissie
Mattie en Margriet Nauta      ids.clubkleding@gmail.com        0511-444858

Sponsorcommissie
Tsjip Hoekstra                          t.hoekstra01@hetnet.nl                     0511-444975
Edwin van der Veen                ids.sponsorcommisie@gmail.com   0623847570

Wedstrijdcommissie jeugd / jeugdploegleiders
Johannes Veenstra (zie TC)
Peter Wagenaar

Website
Margriet Nauta           ids.webredactie@gmail.com

Kledingsponsors

previous next

Meer informatie over skeeleren? info@skeelerverenigingids.nl

Contact

Skeelervereniging IDS
Badhûswei 1A
9271 VA De Westereen

info@skeelerverenigingids.nl

Gerealiseerd door Nextstep Design, Kollum